ЕНЕРГО-ПРО продължава по график отчета на електромерите въпреки тежките зимни условия в Североизточна България
28 януари | Енергетика
В отделни райони отчетниците са затруднени да достигнат до адресите на своите клиенти
Силен вятър и обледяване на електропроводи са причина за прекъсвания в електрозахранването в област Бургас
27 януари | Енергетика
В някои райони обледяването по въздушните проводници достига до 5-8 см, които при залюляване от вятъра водят до допир и прекъсване на захранването
Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с клиенти в Лом
27 януари | Енергетика
Потребителите имаха възможност да представят своите сигнали и предложения за подобряване на качеството на услугите
ЕНЕРГО-ПРО с нови възможности за обслужване и информиране на клиентите
23 януари | Енергетика
Кампанията "В услуга на клиента" включва инициативите "Енергиен консултант", "Изнесен офис" и "Приемен ден на ръководството"
EVN България Електроснабдяване е с допълнена лицензия за координатор на специална балансираща група
23 януари | Енергетика
В съответствие с ПТЕЕ, производителите с обща присъединена мощност над 30 kW са длъжни да изпращат на координатора на балансираща група и на крайните снабдители ежедневно почасови графици за очакваното производство за следващия ден
Енергийният омбудсман на ЧЕЗ организира ден на отворените врати в Лом
20 януари | Енергетика
Радослав Димитров продължава открития си диалог с клиентите на компанията
Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с клиенти в Монтана
17 януари | Енергетика
Потребителите имаха възможност да представят своите сигнали и предложения за подобряване на качеството на услугите
 реклама