ScaleFocus ще създаде R&D център във връзка със спечелен проект със социална насоченост

Българската компания ScaleFocus подписва договор за финансиране от над 1 милион лева за реализиране на иновативен проект със социална насоченост
по статията работи: biznews.bg
ScaleFocus ще създаде R&D център във връзка със спечелен проект със социална насоченост

Българската компания ScaleFocus подписва договор за финансиране от над 1 милион лева за реализиране на иновативен проект със социална насоченост. Целта му е да бъдат разработени и тествани нови методи, чрез които възрастните хора в неравностойно положение да останат активни, независими и да живеят възможно най-дълго в собствените си домове.

Проектът ще бъде осъществен съвместно с водещи европейски университети, научни институции, хуманитарни и неправителствени организации. Общата му стойност е близо 8 милиона лева. Финансирането се отпуска от бюджета на Европейската комисия по програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". В програмата кандидатстваха общо 187 проектни предложения, от които са одобрени най-много 7.  

Основният фокус[1] е чрез иновативни технологии да се осъществи наблюдение на средата на възрастните хора и такива в неравностойно положение, като се следят здравни показатели, изучават се техните нужди и предпочитания и се изгражда програма за наставничество и тренинг, която ще им помогне да бъдат дейни и самостоятелни за по-дълъг период.

ScaleFocus е единственият софтуерен партньор в проекта и ще отговаря за разработването на софтуер за събиране и анализиране на информация (big data and analytics), интегриране на множество IoT [2]/ смарт устройства, новаторски решения в областта на телемедицината[3]. Компанията ще  разработи решение и интегрира смарт технологии, чрез които да се следят денонощно показатели за здравословното състояние на възрастните хора, като информацията ще се събира и анализира на специално изградена за целта онлайн платформа.

За изпълнение на мащабната идея ScaleFocus ще открие нов отдел за изследвания и развойна дейност и ще бъдат назначени 20 софтуерни разработчици в областта на социалните и технологични иновации. Вече започна набирането на кандидати и в тази връзка компанията работи съвместно с топ университетите в България.

Проектът ще бъде осъществен за период от 3 години.

Според статистика на ЕС от 2011 г. 26% от населението на Европа над 16 години е с ограничение в способностите. 56% от тях са хора, навършили 65-годишна възраст.[4] Европейските  организации за социална подкрепа не могат да отговорят на нарастващата нужда от медицински и социални грижи на възрастното население, както и на необходимостта от изграждане на подходяща инфраструктура и среда. Основен приоритет в тази област става създаването на условия, които да позволяват на възрастните хора да останат възможно най-дълго в своите домове.

ScaleFocus е българска високотехнологична компания с представителства в София, Пловдив, Лондон, Мюнхен, Цюрих и Вашингтон. Изпълнява ИТ проекти в телекомуникациите, застраховането, финансите и логистиката в 24държави на 3 континента. Има над 350 специалисти, като ръстът в новите работни места само за 1 година е 30%(2016 г. спрямо 2015 г.).


[1] Името на проекта е Supporting Active Aging through Multimodal coaching (SAAM), което в превод на български означава "Подкрепа на активното стареене чрез многопосочно наставничество"

[2] Интернет на нещата е концепция за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други предмети), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или с външната среда. Тази концепция разглежда организацията на такива мрежи като явление, способно да преустрои икономическите и обществени процеси така, че да изключи необходимостта от участие на човека в част от двействията и операциите. Източник: Wikipedia

[3] Телемедицината включва медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. Чрез нея се указва квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време, а по същество е медицина, практикувана от разстояние. Източник: Wikipedia.

[4] По данни на Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

 реклама