EVN България Електроразпределение проведе обучителен семинар по проект "Живот за царския орел" Проектът е разработен в партньорство с Българското дружество за защита на птиците с цел опазване популацията на застрашения вид царски орел в България
Oбщо 76 дежурни екипа на EVN България ще са готови за реакция по време на предстоящите Великденски празнични дни
16 април | Енергетика
На 19.04, събота, ще са отворени дежурни касови салони за заплащане на консумирана енергия
ЧЕЗ не предлага увеличаване на крайната цена на електроенергията
03 април | Енергетика
Компанията се нуждае от адекватен дял, който да й позволи да гарантира доставките в Западна България
Газова електроцентрала чрез газификация на биомаса ще спомогне за постигането на по-голямата енергийна незавсисмост в България
02 април | Енергетика
Електоцентралата в Карлово ще преобразува синтетичния газ, получен от слама и дървени отпадъци, в по-чисто, надеждно и икономично електричество
По искане на ЕСО ще бъдат ограничени ВЕИ мощностите в Западна България
21 март | Енергетика
ЧЕЗ напомня, че разпорежданията на оперативния персонал на Териториалните диспечерски управления на държавния ЕСО са задължителни
Разпореждане от ЕСО за ограничение на производството от ВЕИ централи на 21.03.2014 г.
21 март | Енергетика
Налагането на ограничения е от компетенциите на ЕСО като EVN България Електроразпределение спазва стриктно разпорежданията на системния оператор
 реклама