ЕНЕРГО-ПРО и кмета на Велико Търново обсъждат новите инфраструктурни проекти в района

По време на срещата мениджърите на ЕНЕРГО-ПРО запознаха кмета и главния архитект на община Велико Търново с финансовите условия, в които компанията извършва своята дейност и със сериозните ограничения, наложени с ценовите решения на ДКЕВР
по статията работи: Данаил Казаков
ЕНЕРГО-ПРО и кмета на Велико Търново обсъждат новите инфраструктурни проекти в района
Снимка: Енерго-Про ЕАД

Днес, г-н Стефан Абаджиев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, заедно с екип висши мениджъри на компанията, се срещна с г-н Даниел Панов, кмет на община Велико Търново. По време на срещата кметът запозна представителите на дружеството с големите инвестиционни инфраструктурни проекти на Общината, като в основата на дискусията беше проектът "Нов център на Велико Търново" (в района на старото Военно училище). Основна тема на разговора беше необходимостта от инвестиции във връзка с изграждането на нова електроенергийна инфраструктура в района, която да обслужва бъдещия нов градски център.

Г-н Панов представи плана за проекта, според който, в рамките на следващите няколко месеца, електроразпределителното дружество трябва да изготви план за изграждане на необходимото електроснабдяване. Планът за проектиране и изграждане на енергийните съоръжения ще бъде осъществен в няколко етапа съобразно предвиденото в района строителство на търговски, жилищни и административни сгради. Съоръженията ще бъдат съобразени с общинската концепция за развитие на търговските и административните функции на новата градска среда.

На срещата, на която присъстваше и главният архитект на община Велико Търново, беше съгласувано, че ЕНЕРГО-ПРО ще представи проект на бъдещата електроразпределителна мрежа в района на реализиране на "Нов център на Велико Търново", за да може Общината да кандидатства за предоставяне на средства по оперативна програма на Европейския съюз. В заключение двете страни уточниха съвместен план за действие и срокове, в рамките на които община Велико Търново и ЕНЕРГО-ПРО Мрежи да извършват своите планирани разчети във връзка с изграждането на новата електроразпределителна мрежа.

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО подчерта, че изключително важно за компанията е да се поддържа активен диалог с местната власт, за да се обсъждат възможностите за сътрудничество и своевременно да се търсят решения на текущите проблеми в интерес на жителите на Общината.

"Въпреки че Държавният Регулатор ограничи до минимум средствата, с които можем да разполагаме за инвестиции в развитието на електроразпределителната мрежа, ние продължаваме да търсим начини и възможности за осъществяване на ежегодната си инвестиционна програма. Такива мащабни инфраструктурни проекти, като преобразуването на старото Военно училище в нов градски център, се отразяват съществено върху качеството на живот на жителите на всяка община и са от голямо значение за развитието на благоприятен бизнес климат в района. ЕНЕРГО-ПРО се стреми винаги, дори и в условията на сериозните финансови ограничения, в които сме поставени, да подкрепя усилията на местната власт и да прави всичко възможно да подпомогне процеса на реализация на подобни важни за българските общини проекти.", заяви г-н Абаджиев.

По време на срещата мениджърите на ЕНЕРГО-ПРО запознаха кмета и главния архитект на община Велико Търново с финансовите условия, в които компанията извършва своята дейност и със сериозните ограничения, наложени с ценовите решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, приети през 2013 година.

Компанията поставя в центъра на своите усилия сигурността на електрозахранването на клиентите си и се стреми да поддържа високо качество на доставяната електроенергия. Добрите партньорски отношения с представителите на местната власт и провокирането на активна комуникация и дискусия за предизвикателствата и проблемите, които среща дружеството при осъществяването на своята дейност, е предпоставка за постигане на дълготрайни резултати в полза на обществения интерес.

Последни
Най-четени
 реклама