Intelligent Systems регистрира касов модул за Microsoft Dynamics в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

по статията работи: Econ.bg
Intelligent Systems регистрира касов модул за Microsoft Dynamics в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

Intelligent Systems e първата компания, внедрител на международен бизнес софтуер, която е регистрирала касов модул за Microsoft Dynamics NAV като софтуер за управление на продажбите (СУПТО) в съответствие с новите изисквания на Наредба № Н-18 . Така компаниите използващи ERP решението ще могат да отчитат извършените продажби в търговските обекти по касов път, без да е необходимо да използват допълнителен външен софтуер.

Основните промени в Наредба Н-18

Новите изисквания на Наредбата задължават търговците да предават информация за всеки фискален бон за извършена продажба в рамките на до пет минути към сървърите на НАП. Първоначалният срок за въвеждане на промените на Наредба Н-18 беше 31.03.2019, но след широко обществено обсъждане и поради настояване на бизнеса, браншовите организации и софтуерните компании, срокът беше удължен до 30 септември 2019 г. След тази дата всички търговци, които използват софтуер за отчитане на продажбите в търговските си обекти, следва да използват регистриран такъв и отговарящ на новите изисквания на Наредбата. Софтуерът управлява всички фискални устройства в търговския обект.

Intelligent Systems (Интелиджънт Системс България) разработи касов модул в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, който се интегрира към ERP системата Microsoft Dynamics NAV. Той вече е включен в публичния регистър на НАП за допустими софтуери.

За Intelligent Systems

 

Компанията е водещ партньор на Microsoft Dynamics в Централна и Източна Европа. Intelligent Systems притежава 15-годишен опит свързан с персонализиране на корпоративни софтуерни системите спрямо изискванията на бизнеса и адаптирането им в съответствие с разпоредбите на местното законодателство. 

 

 реклама