Шнайдер Електрик предлага сертификация за професионален енергиен мениджър

Всички онлайн курсове на Енергийния университет са безплатни
по статията работи: Петя Бързилска
Шнайдер Електрик предлага сертификация за професионален енергиен мениджър
Снимка: sxc.hu

Шнайдер Електрик, глобален специалист в енергийния мениджмънт, предлага сертификация за професионален енергиен мениджър в рамките на безплатния си уеб-базиран Енергиен университет. Програмата е разработена съвместно с прочутия Институт за енергийни специалисти на North Carolina State University в САЩ. Изпитът за професионален енергиен мениджър се предлага в американския университет, като част от една от най-дълго продължилите програми за енергийно образование в света (35 години). С партньорството между Шнайдер Електрик и Института за енергийни специалисти сертификацията за професионален енергиен мениджър може вече да се получава в световен мащаб чрез онлайн сайта на Енергийния университет.

Програмата  за професионален енергиен мениджър дава широки познания на общи енергийни теми и подпомага бизнеса при:

- Идентифициране на потенциални възможности за енергийни икономии;

- Обсъждане на енергийни приоритети и проблеми;

- Диалог с експерти;

- Разбиране на енергийните възможности  на сграда, фабрика или център за данни;

- Обсъждане с клиенти на вече въведени системи и мерки за енергийна ефективност;

- Обсъждане на нови мерки за енергийна ефективност, които могат да бъдат подходящи;

- Разбиране на енергийната ефективност като метод за намаляване на разходите и

   подобряване на бизнес резултатите.

Всички курсове  на Енергийния университет са безплатни. Заплаща се такса единствено за полагане на изпит. Пълният списък с курсове по настоящата програма можете да намерите тук: http://www.schneider-electric.com/documents/training/energy-university/energy-university-pem-exam-course-list.pdf.

Придобиване на титлата "Професионален енергиен мениджър” предоставя множество кариерни преимущества. Сертификатът е разпознат от индустрията като едно сериозно доказателство за професионални умения и постижения в областта на управлението на енергия. Освен това сертификацията на Енергийния университет е призната от различни международни независими организации, сред които: Италианската федерация за рационално използване на енергията (FIRE), Партньорство за възобновяема енергия и енергийна ефективност (REEEP), Американския съвет за зелени сгради (USGBC), Американския съвет за възобновяема енергия (ACORE), Асоциация за инженерни съоръжения, Асоциация на ирландските инженери, Испанската национална федерация на инсталатори в телекомуникациите (FENITEL) и др.

За Енергийния университет  на Шнайдер Електрик

Енергийният университет на Шнайдер Електрик (http://www.schneider-electric.com/corporate/en/products-services/training/energy-university/energy-university.page) е безплатен уеб-базиран образователен ресурс в областта на енергийния мениджмънт,  достъпен за всички. Той предлага повече от 200 курса по темите за енергийна ефективност, обхващащи въпросите за енергийното потребление, приложенията, изчисленията за възвращаемостта на инвестициите. Темите в Енергийния университет наблягат на критичните производства, които представляват 72 % от световното потребление на енергия: енергия и инфраструктура; промишленост; сгради; енергийна ефективност; центрове и мрежи за данни. Знанията, придобити в Енергийния университет, подпомагат бизнеса за определяне, внедряване и контролиране подобрения на ефективността в рамките на организацията.

Последни
Най-четени
 реклама