Управителят на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на общини и председатели на общински съвети от област Силистра

В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с актуалното състояние на електроразпределителната мрежа в района и възможностите за подобряване на условията на захранване на клиентите
по статията работи: Данаил Казаков
Управителят на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на общини и председатели на общински съвети от област Силистра

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО, г-н Стефан Абаджиев се срещна с кметове на общини и председатели на общински съвети от област Силистра. На дискусията присъстваха също г-жа Мария Димитрова, директор Обслужване на клиенти и управителят на Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич. Срещата е част от инициативата за регулярни срещи с представители на местната власт, която ръководството на компанията предприе в края на миналата година с цел поддържане на интензивна комуникация и търсене на възможности за засилване на взаимодействието между двете страни.

По време на срещата г-н Абаджиев представи информация за вложените от дружеството през последните осем години средства в електроенергийната инфраструктура в областта – реализирани проекти, извършена рехабилитация на съоръжения и електропроводни линии.

Кметовете от своя страна изразиха удовлетворение от доброто взаимодействие с екипите, които обслужват техните райони. По време на тежката зимна обстановка в областта в края на месец януари, координацията между тях е била отлична, което е позволило на електромонтьорите да се справят по-бързо с възникналите аварии.

Общинските кметове приеха много положително предложението на ЕНЕРГО-ПРО да им изпраща ежедневна информация за планирани прекъсвания на територията на област Силистра. Това допълнително ще подобри информационния обмен и сътрудничеството между компанията и общинските администрации.

По време на срещата беше представена и още една инициатива на ЕНЕРГО-ПРО – "Изнесен офис". Проектът е част от кампанията "В услуга на клиента", която компанията стартира във връзка със Световния ден на потребителя – 15 март. Г-жа Мария Димитрова обясни, че целта на изнесените офиси е клиентите в малките населени места да имат възможност за директен контакт със служители на компанията и да се възползват на място от услугите, които предлага дружеството. Присъстващите на дискусията общински кметове от област Силистра изразиха своята подкрепа към инициативата и увериха представителите на ръководството на ЕНЕРГО-ПРО, че ще съдействат за реализирането на проекта на територията на тяхната община, тъй като това би спестило много време и средства на клиентите. И двете страни изразиха готовност за поддържане на по-интензивен диалог относно предизвикателствата, пред които се изправят в своята дейност и подобряване на взаимодействието помежду си за постигане на устойчиви резултати в полза на цялото общество.

Друга тема на дискусията беше и актуалното финансово състояние на компанията и проблемите, пред които е изправено дружеството вследствие на поредицата от ценови решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране през изминалата година. В резултат на трите поредни намаления, само в рамките на една година, което доведе до намаляване на необходимите за нормалното функциониране на компанията приходи с 80 млн. лева, ЕНЕРГО-ПРО трябва да ограничи до минимум необходимите инвестиции за поддържане и развитие на мрежата в Североизточна България. Г-н Абаджиев сподели с присъстващите на срещата, че дружеството е принудено да преосмисли инвестиционната си политика за 2014 година, което неминуемо ще се отрази на качеството на обслужване на съоръженията и ще затрудни рехабилитацията и подмяната на остарялата инфраструктура. Според него, ако тенденцията за намаляване на дела на компанията се запази, клиентите могат да очакват през следващите години последствията от силно ограничения инвестиционен ресурс.

В своята презентация г-н Абаджиев насочи вниманието на представителите на местната власт от област Силистра върху нереализираните инвестиционни проекти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи в района през 2013 година, които възлизат на над 620 хил. лева. "Бих искал да подчертая, че предвид сложната икономическа и финансова обстановка в страната, заявените от нашата компания разходи за инвестиции за 2013 година са на нивото на абсолютния технологичен минимум, необходим за поддържане на мрежата в стабилно състояние. Но сами разбирате, че инвестиционните ни възможности са пряко свързани с признатите от ДКЕВР разходи за инвестиции в крайните цени. Именно вследствие на непризнати инвестиции и неутвърдената от Регулатора инвестиционна програма, през изминалата година вложените средства в развитие и рехабилитация на електроразпределителната мрежа на практика слязоха под абсолютния минимум.", сподели той.

По време на срещата се обсъдиха конкретни въпроси, свързани със състоянието на електроразпределителните съоръжения в областта. Кметовете споделиха сигнали от жители с информация в кои населени места в техния регион възникват по-чести прекъсвания в електрозахранването на клиентите. След като се запозна с проблемите, които смущенията в електрозахранването причиняват на хората от общината, г-н Абаджиев пое ангажимент да се открият уязвимите места и да се предприемат всички мерки в рамките на ограничените инвестиционни възможности на компанията, за да се разрешат ситуации, свързани с електроподаването на различни райони.

Представителите на местната власт поставиха въпроса и за ограничените срокове, с които се налага да работят при подготовката на инвестиционни проекти за получаване на финансиране по оперативни програми на Европейския съюз . Те направиха конкретни предложения за по-тясно сътрудничество с електроразпределителната компания по подобни проекти с цел съкращаване на тези срокове.

"Стремим се винаги да подкрепяме общините в усилията им да реализират важни инфраструктурни проекти, които създават благоприятни условия за развитието на бизнес климата в района. Стараем се да им съдействаме в рамките на ограничения инвестиционен ресурс, за да могат да оформят навреме документите за кандидатстване за европейско финансиране, тъй като това е в интерес на хората.", сподели управителят на ЕНЕРГО-ПРО.

 

Последни
Най-четени
 реклама