Русе е сред индустриалните градове, в които икономическата активност на населението се стабилизира  3

Това бе основният извод от провелата се конференция "Пощенска банка среща Бизнеса в Русе"
по статията работи: Данаил Казаков
Русе е сред индустриалните градове, в които икономическата активност на населението се стабилизира

На 7 и 8 октомври Пощенска банка (www.postbank.bg) организира конференция в подкрепа на бизнеса в гр. Русе и срещи с представители на компании под мотото "Пощенска банка среща Бизнеса”. Поканени да присъстват бяха мениджъри на големи компании с бизнес в региона, малки и средни предприятия, клиенти и партньори на банката, представители на местната власт, медиите и браншовите организации.

Икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch, гост-лектор на конференцията, направи преглед на ключовите индикатори за българската икономика и развитията във водещите сектори. Той акцентира върху показателите за динамиката на индустриите, заетостта и инвестициите в Русе и региона.

Износът и потреблението отбелязват икономически ръст в национален план. Кредитите за бизнеса също отбелязват ръст през последните месеци. Продължава и активното създаване на нови предприятия, като всяка 8-ма фирма, действаща на пазара в момента, е нова. По отношение структурата на местната икономика на област Русе, секторите, които генерират най-много приходи, са търговия (44%), преработвателна промишленост (34%), земеделие (7%) и транспорт и складиране (6%). По данни на НСИ 69 хил. души са наетите в област Русе средно за 2013 г. Те работят основно в преработвателната промишленост, производството на облекла, мебели, метални изделия, машини и оборудване, хранителни продукти и др. Русе е сред индустриалните градове, в които икономическата активност на населението се стабилизира. Положителен знак за региона е и нарастването на оборотите на фирмите, както и възстановяването на инвестициите след ниските нива от 2010 г. Те възлизат на 422 млн. лв. през 2012 г. спрямо 348 млн. лв. през 2010, според данни на НСИ.

На фона на очакванията за развитието на региона, в отворена дискусия с Ангел Матеев, началник управление "Банкиране малък бизнес”, Благой Палев, ръководител "Средни корпоративни клиенти” и Александър Данчев, ръководител "Големи корпоративни клиенти" в Пощенска банка, представителите на бизнеса обсъдиха полезни аспекти от партньорската работа с банките. Експертите на Пощенска банка представиха актуален анализ на бизнес средата в региона, насоки за улесняване процесите на фирмено финансиране и иновативни продукти и услуги за предприемачи. Мартин Богданов, директор "Персонално банкиране”, представи специализираните услуги за заможни клиенти, които банката предлага.

Пощенска банка с правно име "Юробанк България” АД е член на Юробанк Груп.

Юробанк Груп е европейска банкова организация с общи активи от €74,8 млрд. Евро, близо 18 000 служители и мрежа от над 1 000 клона в Гърция и други европейски държави. Отдадените и опитни служителите на групата предоставят специализирани услуги във всички страни, в които банковата институция е представена, подкрепяйки усилията на клиентите за успешно посрещане на финансовите предизвикателства.

Юробанк е един от четирите основни стълба на банковата система в Гърция. Групата има и стратегически позиции в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България, Румъния и Сърбия, предлага услуги за управление на активи в Кипър и Люксембург, както и представителство в Лондон. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. Евро през май 2014 г. 64.6% от обикновените акции са собственост на институционални и индивидуални акционери.

Последни
Най-четени
 реклама