Професионалисти и млади таланти обсъдиха бъдещето на туризма у нас

Туризмът е една от десетте сфери, в които са заети най-много българи, и отрасълът с най-високо ниво на сезонна временна заетост
по статията работи: Петя Бързилска
Професионалисти и млади таланти обсъдиха бъдещето на туризма у нас
Снимка: Reforma.bg

Създаването на Консултативен съвет към Агенцията по туризъм, разработването на ефективна рекламна стратегия за България като 4-сезонна дестинация, връзката между бизнеса и образованието и пълноценното използване на новите възможности и технологии бяха акцентите в кръглата маса.

Деветата среща от проекта CHIVAS 12 Стола на тема "Туризъм" премина с оживена дискусия между отбора на "професионалистите" в бранша и млади "амбиции". Предизвикателствата, които се очертаха, бяха свързани основно с рекламирането на България като 4-сезонна туристическа дестинация в чужбина. Констатацията, че като комуникация българският туризъм все още е в миналия век и има спешна нужда от подобряване и развиване на имиджа си, провокира формулирането на тезата, че рекламата на страната ни няма как да бъде ефективна при сега съществуващите параметри за възлагане на държавни поръчки за изготвянето й – нещо, което беше обсъждано и на предишните срещи от формата CHIVAS 12 Стола. В тази връзка младите участници обясниха, че ключово за развитието и подобряването на бизнеса е адекватното му он-лайн присъствие. За местните професионалисти това и добрата комуникация би трябвало да е приоритет, вместо да се разчита основно на подкрепата на държавата.

Туризмът е една от десетте сфери, в които са заети най-много българи, и отрасълът с най-високо ниво на сезонна временна заетост, като има потенциал да се превърне в проспериращ и акумулиращ сериозен икономически растеж сектор. Все още обаче слабост е обслужването, липсата на специалисти и навлизането на млади хора. Наложително е в университетите и училищата, подготвящи кадри за туризма, обучението да бъде максимално практически ориентирано, като стажовете да са важна част от него, а не потенциална възможност след дипломирането. След спор дали студентите трябва да получават възнаграждение от работодателите, докато усвояват бъдещите си професии, или обратно – за последните да има обезщетение, тъй като предават опита си, стана ясно, че и тук прилагането на най-добрите световни практики е верният път. А именно – заплащането да става чрез стажантски програми и чрез подкрепата на държавата за образованието.

Както след всяка тематична среща на проекта CHIVAS 12 Стола, бе подготвен манифест с препоръки. Към момента тази стъпка вече е дала позитивни резултати, като вследствие на изводите от дискусиите на CHIVAS в редица браншове у нас бяха приложени добри практики.

 

 

Последни
Най-четени
 реклама