Общи условияУСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА НОВИНИТЕ ЕАД

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "НОВИНИТЕ" ЕАД от една страна и потребителите на Интернет сайтове на НОВИНИТЕ ЕАД (inews.bg, econ.bg, novinite.bg, novinite.com, novinite.ru, jenite.bg, div.bg, peika.bg, sever.bg, sportuvai.bg, sporta.bg, fitwell.bg, programata.tv, doctoronline.bg, biznews.bg), включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

"НОВИНИТЕ" ЕАД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ПОДУЕВО 10, ет.1.

I. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

"НОВИНИТЕ" ЕАД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог на българските сайтове, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, абонамент за новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, директна публикация на рекламни форми, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

"НОВИНИТЕ" ЕАД предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. "НОВИНИТЕ" ЕАД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

При използване УСЛУГИТЕ на "НОВИНИТЕ" ЕАД потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА "НОВИНИТЕ" ЕАД С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че "НОВИНИТЕ" ЕАД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. "НОВИНИТЕ" ЕАД само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към нашата компания. Защитата на данните е особено важен приоритет за управлението на НОВИНИТЕ ЕАД. Използването на интернет страниците на НОВИНИТЕ ЕАД е възможно без предоставяне на лични данни; обаче, ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, може да стане необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за всяка държава данни за защита на данните приложими за НОВИНИТЕ ЕАД. С