Повече от 22 800 клиенти на EVN са се регистрирали известяване преди прекъсване по SMS или имейл

Услугата е безплатна за всички битови клиенти на компанията
по статията работи: Данаил Казаков
Повече от 22 800 клиенти на EVN са се регистрирали известяване преди прекъсване по SMS или имейл

Над 22 800 клиенти на EVN България са се регистрирали за услугата "Известяване преди прекъсване за неплатени задължения" по SMS или имейл за една година от нейния старт. Заявявайки услугата, клиентите получават известия по SMS или имейл за наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсване на снабдяването.

Услугата е безплатна за всички битови клиенти на EVN България, без значение на ползвания от тях мобилен оператор. Услугата "Известяване преди прекъсване за неплатени задължения" по SMS или имейл позволява на клиентите да бъдат своевременно информирани за свои задължения, което намалява риска от прекъсване на електрозахранването поради неплащане в определените срокове. Важно предимство на услугата е, че предотвратява и разходи на клиентите за повторно включване на електрозахранването.

Заявяването на услугата се извършва чрез попълване на декларация, в която се вписва:

  • име на клиента
  • ИТН (измервателна точка номер)
  • валиден имейл или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната).

С цел да се гарантира достоверността на предоставените данни е необходимо титулярът на партидата (или упълномощено от него лице) да предаде попълнената декларация в удобен за него EVN Офис в Югоизточна България. Като допълнителна опция със същата декларация клиентите имат възможност едновременно да заявят и удобната услуга за ежемесечно получаване на информация по SMS или имейл за стойността на консумираната електроенергия. Декларацията може да бъде намерена на: http://www.evn.bg/getdoc/b5abe50c-62ec-4cb6-a0a2-fb31920370c1/KK462_Deklaracia_bitovi_klienti.aspx

EVN България напомня, че утвърдените срокове за заплащане на консумирана електроенергия са:

  • I група клиенти - от 1-во до 15-то число на месеца
  • II група клиенти - от 11-то до 25-то число на месеца.

Всеки клиент може да се информира за своя срок от предишна фактура за консумирана електроенергия или на денонощния телефон за информация – 0700 1 7777. След изтичането на официалния срок за плащане, дружеството предоставя възможност на клиентите си да заплатят консумираната от тях електроенергия в 10-дневен период, в който се начислява законната лихва за забава. Изключвания на електрозахранването поради неплатена фактура не се извършват по време на празнични и почивни дни.

Последни
Най-четени
 реклама