Обсъдиха съвместимостта на информационните системи в изпълнителната власт

Събитието се състоя в транспортното министерство
по статията работи: Десислава Маданска
Обсъдиха съвместимостта на информационните системи в изпълнителната власт

Проект на актуализирана Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт бе обсъден в сградата на транспортното министерство.

Събитието е част от изпълнението по Проект "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса”, обособена позиция № 1: "Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, aктуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт” по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, съгласно № К13-32-1/ 30.09.2013 г., сключен с Управляващия орган на ОПАК.

Участници бяха представители на държавната администрация, специалисти от IT бранша, други лица ангажирани с решения в областта на електронното управление.

Събитието беше открито от г-жа Цветанка Кирилова, началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към МТИТС и гл.секректар на МТИТС г-н Иван Марков. По време на представянето на дейността се направиха следните две презентации от изпълнителя Сиела Норма АД:

  • Преглед на български и европейски стратегически и нормативни документи в областта на оперативната съвместимост – Цветослав Митев

  • Аспекти и структура на проекта за национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт – Галин Георгиев

Втората част от събитието бе посветена на дискусионни въпроси касаещи проекта на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт.

Участниците дискутираха въпроси относно: Актуализация и преглед на БНРОС, Основни препоръки в БНРОС; Основни принципи на оперативната съвместимост; Нива на оперативна съвместимост; Отворени стандарти; Регистри за оперативна съвместимост и Речник на термините към документа.

Относно последващи дискусии може да следите на https://twitter.com/BIF_eGov

Последни
Най-четени
 реклама