Над 99% от клиентите на EVN България, получаващи сигнал за това, избягват изключване на захранването

Над 24 000 клиенти на EVN България са се абонирали за безплатната услуга, която спестява разходи за възстановяване
по статията работи: Данаил Казаков
Над 99% от клиентите на EVN България, получаващи сигнал за това, избягват изключване на захранването

Почти 100% ефективност показва услугата на EVN България за безплатно известяване по SMS или имейл преди прекъсване на електрозахранването поради неплатени в срок задължения. Средно на месец дружеството изпраща 1000 броя предупредителни съобщения за предстоящо изключване поради неплащане в срок. От тях при едва 70 брoя средно се стига до изключване, което е 0,3% от общия брой 24 000 клиенти, заявили безплатната услуга. Това свидетелства за високата ефективност на услугата при 99,7% от абониралите се клиенти, при които не се стига до изключване на електрозахранването и по този начин се спестяват разходи за неговото възстановяване.

Заявявайки услугата, която се предлага от началото на 2013 г., клиентите получават известия по SMS или имейл най-малко 3 дни преди прекъсване на снабдяването в случай, че са пропуснали крайните срокове за заплащане. Услугата е безплатна за всички клиенти на EVN България, без значение на ползвания от тях мобилен оператор.

Заявяването на услугата се извършва чрез попълване на декларация, в която се вписва:

  • име на клиента
  • ИТН (измервателна точка номер)
  • валиден имейл или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната).

С цел да се гарантира достоверността на предоставените данни е необходимо титулярът на партидата (или упълномощено от него лице) да предаде попълнената декларация в удобен за него EVN Офис. Като допълнителна опция със същата декларация клиентите имат възможност едновременно да заявят и удобната услуга за ежемесечно получаване на информация по SMS или имейл за стойността на консумираната електроенергия. Декларацията може да бъде намерена на:
http://www.evn.bg/getdoc/b5abe50c-62ec-4cb6-a0a2-fb31920370c1/KK462_Deklaracia_bitovi_klienti.aspx

EVN България напомня, че утвърдените срокове за заплащане на консумирана електроенергия са:

  • I група клиенти - от 1-о до 15-о число на месеца
  • II група клиенти - от 11-о до 25-о число на месеца.

Всеки клиент може да се информира за своя срок от предишна фактура за консумирана електроенергия или на денонощния телефон за информация – 0700 1 7777. След изтичането на официалния срок за плащане, дружеството предоставя възможност на клиентите си да заплатят консумираната от тях електроенергия в 10-дневен период, в който се начислява законната лихва за забава. Изключвания на електрозахранването поради неплатена фактура не се извършват по време на празнични и почивни дни.

Последни
Най-четени
 реклама