Мерките по проекта BEPS намират своето приложение включително и в България  2

Един от сребърните спонсори на предстоящата конференция на Международната Данъчна Асоциация IFA е банка ДСК
по статията работи: biznews.bg
Мерките по проекта BEPS намират своето приложение включително и в България

Един от сребърните спонсори на предстоящата конференция на Международната Данъчна Асоциация IFA е банка ДСК. За идеята на това партньорство, за BEPS практиките в България и за предстоящото събитие разговаряхме с Доротея Николова, ръководител направление "Финанси и планиране" в Банка ДСК. Изпълнителен директор и член на Управителния съвет, кариерата на ѝ преди Банка ДСК включва ръководител на Финансовия контрол в клона на Ситибанк в София и младши мениджър на Price Waterhouse в София, а в последствие в PwC в Лондон. Притежава квалификация АССА.

1. Защо решихте да подкрепите предстоящата първа конференция на IFA в България?

Разбирането за същината на данъчното облагане като част от обществения договор е много важно на всички нива в държавата ни – за отговорните за законотворчеството, за отговорните за прилагането му и за плащащите данъци. Обмяната на мисли и опит е най-добрият начин да бъде постигнато ниво и дълбочина на разбиране, които да осигурят най-високи ползи за обществото от прилагането на данъчните правила.

2. Какво е Вашето отношение към използването на BEPS практики ?

Глобализацията е неизбежна и това е пътят на бъдещето, включително в данъчното облагане. Проектът BEPS, поради обхвата и целите му, поставя нови предизвикателства пред компаниите, които оперират в множество държави и е свързан допълнителни изисквания за отчитането на техните операции и прозрачността на данъчните им практики. Като проект, насочен към ограничаване на агресивното данъчно планиране и на избягване на облагането, този проект вероятно е необходима стъпка в развитието на международното данъчно облагане в условията на глобална икономика и в търсенето на баланс на интересите на различните държави. Същевременно прилагането на мерките по него вероятно ще бъде свързано с нарастване на административните изисквания към мултинационалните компании и на свързаните с това разходи.

3. Вярвате ли, че използването на тези мерки ще осигури справедливо облагане на икономическата дейност в юрисдикциите, където реално се извършва икономическа дейност, която създава стойност или продукт?

Да, аз вярвам, че голяма част от целите, които се поставят с BEPS могат да бъдат постигнати. Не мога да предрека, колко бързо ще бъде намерен правилният път, но инициативите на Комисията в тази насока сочат, че мерките по проекта BEPS намират своето приложение в ЕС, включително и в България.

4. Какво е според Вас значението на този проект за България?

България е малка и отворена икономика. Държавната ни политика в никакъв момент не е целяла извличане на облаги от неравноправно данъчно третиране. В този смисъл вярвам, че за България би могло да има повече ползи от тези зараждащи се нови правила.

5. Каква е основната мисия на Банка ДСК, която следвате в момента и кои са най-актуалните предложения, които ще представите на конференцията?

Трудно е да бъде формулирана по кратък начин основната мисия. Във всички случаи тя включва доволни клиенти, рентабилност, както и стабилност, сигурност и възможност за развитие на нашите служители. Нашето участие в конференцията в момента виждам в един по-скоро пасивен аспект – ние сме в състояние да чуем и "попием" онова, което ще бъде представено на конференцията.

6. Кого очаквате да срещнете на предстоящата конференция?

Сигурна съм, че конференцията ще бъде едно отлично място за networking, където могат да се срещнат и да обменят мисли и опит професионалисти от едни и същи сфери на икономиката.

7. Какви са според Вас тенденциите на финансовите пазари в Европа и конкретно в България?

В глобален икономически мащаб в момента има ръст и оживление. Трудно е да се каже, колко трайно и стабилно е това, но сентиментът е положителен. Финансовият пазар в Европа е обусловен от мерките на Европейската централна банка, от политическите развития в най-големите икономики. До този момент 2017 г. в Европа средата продължава да бъде на ниски и отрицателни лихвени равнища и това е напълно се отнася и за България.

Сдружение ИФА Бранч България и специалистите на Международната данъчна асоциация очакват посетителите на Първата Международна Конференция на IFA у нас на 18 и 19 май 2017 г., в зала 272 на СУ Св. Климент Охридски.

Повече за Първата международна Конференция на IFA в България можете да откриете на сайта на събитието. Желаещите да направят своята регистрация и да се сдобият със запазено място в дните 18 и 19 май, могат да го направят, тук >>>

 реклама