Инж. Димитър Белелиев, ЦЕРБ: Инвестирахме близо 5 млн.лв. в модерна високоволтова лаборатория

Инж. Димитър Белелиев има 15-годишен опит като ръководител в областта на енергетиката
по статията работи: biznews.bg
Инж. Димитър Белелиев, ЦЕРБ: Инвестирахме близо 5 млн.лв. в модерна високоволтова лаборатория

Инж. Димитър Белелиев има 15-годишен опит като ръководител в областта на енергетиката. От 2002 г. досега е Председател на Съвета на директорите на най-старото и най-голямо българско предприятие за поддръжка на големи генериращи мощности в енергетиката - ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (ЦЕРБ). До 2011 г. е Изпълнителен директор на "Техенерго” АД, а преди това (от 2003 до 2010 г.) е и председател на Съвета на директорите на "Енергоремонт Варна” и "Енергоремонт Русе”, както и член на Надзорния съвет на "Енергоремонт холдинг” АД.

Инж. Белелиев е Председател на Управителния съвет на Българо-Йеменската търговско-промишлена палата (БЙТПП), на Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество (СБУДС), както и председател на Контролния съвет на най-голямата работодателска организация в България – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Завършва Техническия университет в София със специалност Транспортна техника и технологии.

Г-н Белелиев, по какви проекти работи ЦЕРБ в момента?

Проектите на ЦЕРБ са в различни направления, като например производство и поддръжка на трансформатори, ремонт на въртящи се електрически машини, произвеждане на активни съпротивления, регенерация на трансформаторно масло.

В момента приключваме частичен авариен ремонт на хидрогенератор във ВЕЦ Кремаста, Гърция. Рехабилитираме и ревизираме хидрогенератори за водноелектрически централи и в България. Имаме рамков договор с "Топлофикация София" за ремонт на статори на електрически двигатели ниско и високо напрежение.

Успешно реновирахме електрически тягов двигател на локомотив на частен български превозвач. Извършваме ремонт и на 10 тягови трансформатора на БДЖ. Такава дейност в България може да се изпълни само от нашето предприятие. Също така работим по проект за модернизация на силови трансформатори. Химическата ни лаборатория партнира на две от големите разпределителни дружества в България, както и на индустриални предприятия, които са собственост на международни корпорации. Предстои ни изпълнението на поръчка за голяма циментова фабрика в Албания.

Кои са най-силните ви пазари?

Продължаваме да работим предимно в чужбина. Над 70% от дейността ни е извън България. В Гърция имаме по няколко големи проекти всяка година. Също така Албания, Косово, Македония, Румъния традиционно са силни пазари за нас.

Очакваме през 2017 г. да спечелим поръчки в Сърбия. Последните години там не се обявяваха никакви търгове за ремонт, заради вътрешното преструктуриране на дейността на техните национални енергийни компании. Този процес приключи и очакваме да бъдат обявени много поръчки, които имаме готовност да спечелим. Очакваме тази година да се върнем и на грузинския пазар, след двугодишно затишие. Отварят се много възможности за договори и в Ливан. Отскоро работим и в Пакистан, където си партнираме с голяма местна компания.

Инвестирате ли в иновации?

Нашият пазар е много динамичен и конкуренцията е голяма, затова могат да оцелеят само фирми, които са иновативни. ЦЕРБ непрекъснато инвестира в иновациионни продукти. Най-добрата илюстрация за това е новата ни високоволтова лаборатория, в която вложихме близо 5 милиона лева. В момента разполагаме с уникално за България оборудване за изпитване на трансформатори и въртящи се електрически машини. Предстои да инвестираме и в друг иновативен продукт, свързан с дистанционна диагностика на електрическите машини.

Какви са най-новите тенденции на пазара на енергийни ремонти?

Основна тенденция в сектора на енергийните ремонти в световен план е фокусът върху превенцията. Всички усилия на дружествата от нашия бранш са насочени към това да се предскажат и предотвратят евентуални непланирани спирания на съоръженията за ремонт, тъй като те винаги са съпроводени с огромни загуби. Практиката е доказала, че всяка инвестиция в превенция и предотвратяване на аварии се изплаща петкратно във времето. Освен това, за да се спестят разходи и време, все повече ремонти се правят на място в самото предприятие, където е машината.

Друга основна тенденция е аутсорсването на всички дейности, свързани с поддръжката и ремонта на съоръженията, на експлоатационни дружества. В чужбина почти няма голяма компания, експлоатираща производствени мощности или дистрибутираща енергия, която да ползва собствени екипи за поддръжка. Изцяло това е възложено на външни фирми с определени договори.

Как бихте коментирали авариите в "Топлофикация София" в началото на годината?

За да се изяснят причините за авариите, първо трябва да се отговори на един прост въпрос, и той е – кой отговаря за поддържането и изграждането на авариралите участъци от мрежата през последните две години. Необходимо е да се направи анализ за това кой е изграждал и ремонтирал тези трасета, защото рехабилитация е правена и миналата и по-миналата година.

Как бихте коментирали доклада на Световната банка за енергийния сектор у нас, който излезе през февруари тази година?

Смятам, че докладът дава добри насоки, но е малко закъснял. Не мисля, че в него се предлага нещо ново, което да ни извади от ситуацията, в която се намираме в момента, а именно липса на средства за енергийния сектор. Моето мнение е, че за да има ефект от доклада, е необходима ясна политика от българското министерство на енергетиката, което да изпълнява предложената програма и да върви напред.

 реклама