ЕНЕРГО-ПРО с нови възможности за обслужване и информиране на клиентите

Кампанията "В услуга на клиента" включва инициативите "Енергиен консултант", "Изнесен офис" и "Приемен ден на ръководството"
по статията работи: Данаил Казаков
ЕНЕРГО-ПРО с нови възможности за обслужване и информиране на клиентите

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО, г-н Стефан Абаджиев, се срещна с журналисти в град Велико Търново. На срещата присъстваха г-жа Мария Димитрова, директор Обслужване на клиенти в ЕНЕРГО-ПРО и г-жа Дария Манева, директор Управление продажби на дребно и маркетинг в компанията. Сред темите на проведената среща бяха представянето на кампанията "В услуга на клиента", която ЕНЕРГО-ПРО стартира във връзка със Световния ден на потребителя – 15 март, текущото финансово състояние на компанията, както и актуални данни за потреблението на електроенергия на територията на Североизточна България.

"В услуга на клиента"

По случай Световния ден на потребителя, от началото на февруари 2014 година, ЕНЕРГО-ПРО стартира поредица от прояви, които целят да развият обслужването на клиентите на компанията и да повишат информираността по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия.

Една от инициативите е свързана със създаването на мобилен изнесен офис, който ще работи по график в по-малките населени места, където няма постоянни центрове за обслужване на клиенти.Там специалисти на компанията ще приемат документи и ще консултират клиентите по въпроси, свързани с услугите, които ЕНЕРГО-ПРО предлага. В допълнение, всички клиенти, посетили офиса, ще могат да актуализират данните си за връзка с тях, което е предпоставка за по-активна комуникация от страна на компанията. Екипите от специалисти Обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ще пътуват в различни населени места на територията на Североизточна България, като целта е да бъде покрит възможно най-голям район и респективно обслужени повече клиенти. Компанията предвижда да реализира инициативата в тясно сътрудничество с местните власти, като графикът за дните и мястото на обслужване ще бъдат предварително обявени за всяко отделно населено място.

Втората инициатива в рамките на кампанията на ЕНЕРГО-ПРО "В услуга на клиента" е новата услуга "Енергиен консултант", която ще бъде предлагана в центровете за обслужване на клиенти. Всеки битов клиент ще има възможност да получи индивидуална консултация за подобряване на енергийната ефективност на своето домакинство, а обучени специалисти ще са на разположение да отговорят на въпроси на клиентите, свързани с цената на електроенергията и методите за нейното формиране, както и на всякакви въпроси, касаещи енергийното законодателство на България.

Третата, предвидена от ЕНЕРГО-ПРО новост в услуга на потребителя, е организирането на "Приемен ден на ръководството" на компанията. Предвижда се да се организират срещи с клиенти по график в различни градове на Североизточна България. В срещите ще участватг-н Стефан Абаджиев и г-жа Мария Димитрова. Приемният ден ще даде възможност на клиентите за директен контакт с ръководството на компанията и обсъждане на конкретни казуси, по които те търсят съдействие. Графикът за провеждане на срещите в дадено населено място, на определена дата, ще се съставя чрез предварително записване на денонощния телефон на компанията 0700 161 61 или на e-mail: [email protected].

По време на срещата с журналисти г-н Абаджиев представи данни относно финансовото състояние на компанията след трите поредни намаления на цената на електроенергията от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР) през изминалата 2013 година. Управителят на ЕНЕРГО-ПРО отново напомни за изключително трудното положение, в което компанията е поставена и за последствията от регулаторните решения в енергетиката за всички нейни дейности."С ценовите решения на ДКЕВР през 2013 година се намалиха приходите, необходими за дейността на компанията, с което се ограничиха възможностите за инвестиции, които могат да се извършват. Ако разходите за оперативни дейности и инвестиции бяха обезпечени финансово в пълен размер, то нашата компания щеше да има необходимия свободен паричен ресурс за реализиране на инвестиционните си планове.", коментира г-н Абаджиев. "През годините нашата компания не е спирала да инвестира в мрежата, но инвестициите са постоянен процес и ако той бъде ограничен, в близко бъдеще това ще се отрази на качеството на доставяната електроенергия. Не трябва да се забравя, че става дума за над 42 000 км електропроводи в Североизточна България, които захранват хиляди населени места.", допълни той.

В края на проведената среща бяха предоставени данни за средните сметки за електроенергия на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО през последните два месеца и тяхната разлика спрямо същия период на миналата година. Средната сметка за месец декември 2013 година, която се заплаща през януари 2014 година, е 36,57 лева. Тази стойност е с 6,4 % по-ниска от средната сметка за месец декември 2012 година. За текущия месец януари компанията все още не е приключила напълно с процеса по фактуриране на консумираната от клиентите електроенергия. Средната стойност на фактурираните до момента сметки е малко над 48 лева, което е с 23 % по-малко от средната сметка през същия месец на миналата година, когато стойността й е била 62,92 лева.

По-ниските към момента стойности на средната сметка се дължат на три основни фактора. Един от тях е значителната разлика в среднодневните температури за двата периода – на територията, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО, среднодневната температура през януари 2013 година е била 2° С, докато към 22 януари тя е около 6° С. В не по-малка степен намалението в средната сметка на битовите клиенти на компанията за януари 2014 година се дължи на трите промени в крайните цени на електроенергията през изминалата година. Допълнителен ефект оказва и фактът, че сметката за януари 2013 година е включвала по-голям брой дни в сравнение с тази от януари 2014 година.

Последни
Най-четени
 реклама