Банка Пиреос обяви оценка на качеството на активите и резултати от стрес тестовете

Те бяха проведени от Европейска Централна Банка (ЕЦБ) и Европейски Банков Орган (ЕБО)
по статията работи: Десислава Маданска
Банка Пиреос обяви оценка на качеството на активите и резултати от стрес тестовете
Снимка: Банка Пиреос

Банка Пиреос Гърция обяви резултатите от цялостната оценка направена от Европейска Централна Банка в сътрудничество с Европейски Банков Орган и Национална Банка на Гърция.

Тестът е проведен при два подхода - на база балансовите стойности към 31.12.2013 (Статичен Баланс) и според приетият план за реструктуриране на Банка Пиреос (Динамичен Баланс). И в двата случая тестовете се правят според базов сценарий и според утежнен сценарий.

При използването на подход Динамичен Баланс, Банка Пиреос постигна Капитал от I-ви ред от 11,4% при базисен сценарий и 6,7% при утежнен сценарий, като изискванията респективно са за минимум 8.0% и 5.5%.

В случая на Статичен Баланс, в комбинация с въздействието от увеличението на капитала с 1.75 милиарда евро през април 2014 и изплащането на 750 милиона евро държавни привилегировани книжа, получените резултати за Капитал от I-ви ред са съответно 10,7% и 6,1% при базисен и утежнен сценарий. Като тези резултати не включват печалбите от отложени данъчни задължения (според изменения в закона L4302/2014 в сила от 16 октомври 2014).

Ако печалбата от отложените данъчни задължения се включат в изчисленията, то при Статичен Баланс, Капиталът от I-ви ред ще се увеличи до 11,8% при базов сценарий и до 7,7% при утежнен сценарий, което осигурява на Банка Пиреос допълнителен капиталов буфер над изискуемите прагове от 8,0% и 5,5% при съответно базов и усложнен сценарий.

 реклама