БАКБ Предизвикателство ще подкрепи зелени и устойчиви идеи на стартиращи предприемачи

по статията работи: Деляна Илиева
БАКБ Предизвикателство ще подкрепи зелени и устойчиви идеи на стартиращи предприемачи

Бизнесът се нуждае от нова зелена идея – ТВОЯТА!

 

Стартира БАКБ Предизвикателство – програма на конкурсен принцип за подкрепа на предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху "зелени” и устойчиви инициативи. 25000 лв. е безвъзмездното финансиране, осигурено от Българо-американска кредитна банка за награден фонд на най-добрите бизнес идеи.

Програмата е създадена от Център "Ринкър" към Фондация BCause, в партньорство с Българо-американска кредитна банка.

БАКБ Предизвикателство ще предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център и доказала своята ефективност във времето. Много ценни в програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи, взаимната подкрепа между участващите екипи.

Участниците ще разработят своите бизнес проекти и ще ги представят публично в края на месец април. Оценяването на бизнес плановете ще бъде поверено на авторитетно жури. Селектираните бизнес идеи ще бъдат представени на широката публика, чрез националните медии. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Ще бъдат връчени още две поощрителни награди от по 3 000 и 2 000 лева.

Програмата БАКБ Предизвикателство е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите - със социален или екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

"БАКБ приема за своя мисия да подкрепя и развива "зелени" идеи, свързани с опазването на околната среда, използване на възобновяемите енергийни източници, производството на био продукти и повишаване на социалната ангажираност на обществото към екологията.

"БАКБ Предизвикателство" е част от тази стратегия на банката. Това е дългосрочен проект, който продължава една година и има за цел да подкрепя и развива най-добрите идеи за "зелен бизнес". Стратегическата и финансовата подкрепа, която оказва БАКБ на идеите с бизнес потенциал, гарантират тяхното развитие и реализацията им в реална среда.", казва Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка.

Търсените бизнес инициативи могат да се развиват в едно или няколко от следните направления: устойчива градска среда; "зелени" продукти, процеси, технологии; платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им; ефективно използване на суровини/материали и рециклиране; образование и други услуги, свързани с устойчивост; устойчиво земеделие; туризъм, развиван по устойчив начин; иновации.

За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с темата на конкурса, както и микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

Програмата ще работи с предприемачи от цялата страна. Основната част от обученията ще бъдат изнесени извън гр. София и ще се проведат в гр. Плевен. Една от основните цели в стратегията на БАКБ е да подкрепя икономическото развитие в отделните региони на страната, в които банката оперира. В тази връзка сме определили гр. Плевен и областта за център на нашият проект за развитие на предприемачеството. Искаме да създадем възможност хората да остават в регионите и да имат алтернативи за професионална реализация. Затова е необходима благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Кандидатстването става само с кратко описание на бизнес идея и попълване на онлайн формуляр. Авторите на избраните идеи ще бъдат поканени на събеседване. За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника.

Срокът за кандидатстване за участие в конкурса е 20 ноември 2017.

Пълната информация за БАКБ Предизвикателство можете да намерите на адрес:

https://www.rinkercenter.org/bg/bacb-predizvikatelstvo.html

 

 

Последни
Най-четени
 реклама