Fibank отчете отлични финансови резултати пред миноритарните акционери През 2016 г. банката реализира печалба преди данъчно облагане и обезценки от 255 млн. лв.
България вече не е с най-нисък корпоративен данък в ЕС Докато българските правителства увеличават едностранно минималната заплата, другите възприемат балансиран подход
Потвърди се прогнозата на БТПП - средната работна заплата надвиши 1000 лева
17 февруари | Банки и финанси
Средната брутна месечна работна заплата в България е 1012 лева за декември 2016 г
DataArt отчете рекордни приходи за 2016 година от $97 милиона и ръст от над 30% През 2016г. DataArt постигна и няколко други значими успехи
 реклама